سفارش تبلیغ
صبا

22 خرداد 88

خاتمی در خلوت .....

    نظر

قرآن کریم چهره منافقین را با تمامی ویژگی هایشان به گونه ای معرفی می کند

 تا مومنین آنان را شناسایی کرده و فریب نخورند. خطر منافقین از کفار بیشتر است

و علت در پیچیدگی، چند چهره ا ی و دورویی آنان در برخورد با اهل ایمان است.

 ادامه مطلب      http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=701514


خاتمه "خاتمی"

    نظر

پنهان کردن پنجمین شکست پی در پی سید محمد خاتمی که مهمترین ابزار جناح موسوم به اصلاح طلب برای جمع کردن ظرفیت اجتماعی در انتخابات است، یکی از مهمترین استراتژی های اتاق فکر این طیف سیاسی است. در این خصوص بررسی پنج انتخابات اخیر در کشور (با احتساب دور دوم انتخابات نهم ریاست جمهوری) نشان می دهد روند افول محبوبیت رهبر اصلاح طلبان نه تنها مخصوص انتخابات اخیر نبوده است بلکه در یک شیب معنادار از سال 81 با دومین دوره انتخابات شورای شهر و روستا ها آغاز شد و تا دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت   

 ادامه مطالب                      http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=690080